SESSIONS

Agost
Sessió bàsica 1: Té sentit la meva idea? Estudi de mercat i proposta de valor

01/08/2022 - 31/08/2022

Vic