Sessió bàsica 1: Té sentit la meva idea? Estudi de mercat i proposta de valor

C. de la Llotja s/n Recinte Firal el Sucre , Vic
Mapa
-
-

Dades de la sessió

Data Inici

01/08/2022 10:00

Data Fi

31/08/2022 10:00


Informació:

Anàlisi de la idea i del seu encaix en el mercat, anàlisi de l'aliniació de la proposta de valor en relació amb les necessitats del mercat, anàlisi de la competència, anàlisi OUTPUTS: DAFO de la idea en base a estudi de mercat, definició proposta de valor, cartera de productes/servei clau, segments clients ABC, canals .... podem utilitzar CANVAS...

Contingut
1. Té sentit la meva idea? Estudi de mercat i proposta de valor 

1.1. Ens coneixem prou? 
Ús de l´eina Capacitats-recursos-mercat . Quina experiencia tenim com a emprenedor, com a “actor “del nostre mercat? 
D´on podem treure dades del nostre mercat? 
Treball pràctic amb el seu cas. 

1.2. Anàlisi DAFO. 
Què necessitem saber per construir una matriu DAFO? 
Coneixem les nostres amenaces? als competidors? Què fem millor que la resta? Què creiem que no fem prou bé? 
Treball pràctic amb el seu cas particular. 

1.3.Diagnòstic CAME 
Treballem el pla estratègic a través de l´anàlisi CAME. 

1.4. Anàlisi de la idea i del seu encaix en el mercat, anàlisi de l'alineació de la proposta de valor en relació amb les necessitats del mercat. 
Taller de creació de la proposta de valor. 
Concepte mapa de posicionament. 

1.5. Quin ha de ser el model de negoci que ens permeti atendre millor les necessitats del nostre client? 
Treballarem i experimentarem amb diferents models de negoci i avaluarem quin és el que s´adequa més a les nostres capacitats , recursos i mercat. 
Aplicació de la metodologia canvas. 
Taller de creació de model de negoci. 

Ponent:
Carme Sáez, MBA per EADA i llicenciada en Administració i direcció d'empreses per la UAB. Experiència com a docent a la UVIC i Universitat Ramon LLull. Consultora de desenvolupament de negoci. Experta en màrqueting estratègic i innovació, ha liderat projectes de màrqueting en diversos sectors ( sector industrial, distribució industrial, transport, alimentació, retail , cultura entre d´altres ) i ha acompanyat a més de 100 emprenedors a encarar l´estratègia de màrqueting dels seus projectes. 

Equipament:

VIT